Απολαύστε όλο το χρόνο, φρέσκα ψάρια,
νόστιμους μεζέδες και ντόπια κρέατα Χαλκιδικής
σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

ανοιχτά όλο το χρόνο

© 2018 Mouragio – Traditional Tavern Gerakini

Στοιχεία επικοινωνίας  

 Γερακινή 631 00, Χαλκιδική
+30 2371054060
info@gerakini-mouragio.gr

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.